№ 196 (2019)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Аппаратурно-методичне забезпечення науково-прикладної радіометрії атмосфери PDF (Русский)
В.К. Волосюк, С.С. Жила, А.Д. Собколов, В.В. Павликов, Н.В. Руженцев, Д.С. Сальников, А.А. Мерзликин, А.И. Цопа 5-21
Алгоритми пеленгації безпілотних літальних апаратів за їх акустичним випромінюванням PDF (Русский)
В.М. Карташов, И.В. Корытцев, В.Н. Олейников, О.В. Зубков, С.И. Бабкин, С.А. Шейко, Н.А. Левский, И.С. Селезнев 22-31
Семантична технологія в оглядових РЛС при виявленні і розпізнаванні літальних апаратів PDF (Русский)
С.В. Солонская, В.В. Жирнов 32-37
Спосіб створення радіолокаційної мережі для гідрометеорологічного моніторингу атмосфери PDF (Русский)
Б.В. Перелыгин 38-45
Модель електромагнітних взаємодій в мережі LTE PDF (Русский)
Ю.Ю. Коляденко, Н.А. Чурсанов, О.С. Бондаренко 46-50
Топологічна ідентифікація оптичних систем PDF (Русский)
Ю.С. Курской 51-54
Теоретичний аналіз придушення перешкод в радіометричному приймачі PDF
Т.Д. Гуцол, Н.Г. Косуліна, В.В. Семенець, Т.В. Носова 55-61
Оперативний контроль параметрів рідких паливно мастильних матеріалів PDF (Русский)
Б.В. Жуков, С.И. Борбулев 62-68
Модифікація цифрового представлення радіолокаційних сигналів PDF (Русский)
Е.В. Рогожкин, Ю.И. Подъячий, Л.Я. Емельянов 69-76
Модифіковані локально-адаптивні міріадні фільтри PDF (Русский)
Н.О. Тулякова, А.Н. Трофимчук, А.Е. Стрижак 77-88
Аналіз стохастичного фільтри на основі рядів Вольтера в випадку адитивною суміші гармонійного сигналу і Гаусова шуму на вході PDF (English)
O.I. Kharchenko, V.M. Kartashov 89-97
Шляхи підвищення інформативності аналізу біоелектричних сигналів PDF
Ю.А. Волошин, С.Н. Куліш, В.П. Олійник 98-105
Авторегресійні фільтри придушення перешкод в системах акустичного зондування атмосфери PDF (Русский)
В.М. Карташов, В.А. Тихонов, В.В. Воронин, И.С. Селезнев 106-111
Операторний метод в задачі дифракції хвиль на напівнескінченній графеновій решітці PDF (Русский)
М.Е. Калиберда, Л.Н. Литвиненко, С.А. Погарский 112-116
Аналіз східчастої неоднорідності у мікросмужковій лінії передачі методом поперечного резонансу: спосіб алгебраїзації крайових задач PDF
Ю.В. Рассохіна, В.Г. Крижановський 117-129
Дифракція електромагнітної хвилі на каскадному з’єднанні прямокутних хвилеводів PDF (Русский)
М.А. Гнатюк, В.М. Морозов, С.В. Марченко 130-137
Технологія локального мікрохвильового нагріву PDF (Русский)
И.Н. Бондаренко, Г.Н. Бендеберя, А.Б. Галат, Е.А. Горбенко 138-144
До розв’язання рівняння Пуассона для циліндричної області взаємодії PDF (Русский)
А.В. Грицунов, И.Н. Бондаренко, В.П. Карнаушенко, М.И. Пятайкина, А.В. Сова 145-152
Планарна широкосмугова щілинна двокільцева антена для мобільного зв'язку п'ятого покоління PDF (Русский)
Т.А. Цалиев 153-158
Аналіз властивостей коаксіального НВЧ сенсора. Особливості досліджень двошарових біологічних об’єктів PDF (Русский)
Чан Лю, И.Н. Бондаренко, А.А. Деревянко, А.Ю. Панченко 159-166
Визначення параметрів гідродинамічного випроміню-вача звукових коливань PDF
В.В. Семенець, О.Г. Аврунін, Л.Н. Михайлова, Н.Г. Косуліна, О.Д. Черенков 167-179