Про журнал

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка” заснований і видається з 1965 року.
Засновник – Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, нині Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12098-969ПР від 14 грудня 2006 року.
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», технічні та фізико-математичні науки (затверджено наказами МОНУ: від 17.03.2020 № 409; від 02.07.2020 № 886; від 24.09.2020 № 1188).
Індекс в Каталозі передплатних видань України – 08391.
Періодичність видання – 4 рази на рік.

Спеціальності, згідно яких редколегія збірника публікує статті:

105 – Прикладна фізика та наноматеріали
125 – Кібербезпека
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 – Мікро- та наносистемна техніка
163 – Біомедична інженерія
171 – Електроніка
172 – Телекомунікації та радіотехніка
173 – Авіоніка

Згідно з реєстраційним свідоцтвом у збірнику публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Всі статті, що надходять до редколегії, підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню.

Склад редакційної колегії:

105 – Прикладна фізика та наноматеріали

125 – Кібербезпека

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 – Мікро- та наносистемна техніка

163 – Біомедична інженерія

171 – Електроніка

172 – Телекомунікації та радіотехніка

173 – Авіоніка

Члени редколегії з закордонних наукових установ та навчальних закладів

Поточний номер

№ 202 (2020): Радіотехніка
Опубліковано: 2020-09-16

Статті

Переглянути всі випуски