Редакційний штат

Головний редактор

105 – Прикладна фізика та наноматеріали

125 – Кібербезпека

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 – Мікро- та наносистемна техніка

163 – Біомедична інженерія

171 – Електроніка

172 – Телекомунікації та радіотехніка

173 – Авіоніка

Члени редколегії з закордонних наукових установ та навчальних закладів