№ 170 (2012)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Дослідження впливу параметрів перемичок на характеристики мікросмужкового відгалужувача Ланге PDF (Русский)
А.Ю. Фарафанов, Н.И. Фурманова 7-13
Марковський підхід до системи людина-машина-середовище PDF (English)
R.J. Alazawi 14-18
Вплив індукції фокусуючого поля на ефективність комбінованого помножувача частоти PDF (Русский)
Е. Н. Одаренко 19-23
Імітаційне моделювання системи фазового автопідстроювання частоти з розширеною смугою захоплення PDF
С.М. Рот 24-27
Розрахунок характеристик діелектричного електронегативного метаматеріала у круглому хвилеводі на основі багатошарового діелектрика PDF (Русский)
М.Е. Калиберда, С.А. Погарский, К.С. Дроздов 28-31
Чисельна модель контакту метал-напівпровідник PDF (Русский)
Э.Э. Асанов, С.А. Зуев, Г.В. Килесса, Н.И. Слипченко 32-40
Корекція закону Фарадея PDF (Русский)
П.П. Лёзов 41-47
Корекція рівнянь Максвелла PDF (Русский)
П.П. Лёзов 48-54
Корекція рівнянь волн що біжать PDF (Русский)
П.П. Лёзов 55-58
Вплив втрат у резонансних контурах на роботу підсилювача класу F PDF (Русский)
В.Г. Крыжановский, А.П. Ефимович 59-65
Дослідження фазового зсуву між хвилями, що відгалужуються щілинами, прорізаними в широкій стінці плоского напіввідчиненого металодіелектричного хвилевіду PDF (Русский)
И.Л. Афонин, И.В. Лащенко, Г.В. Боков 66-72
Безконтактний режим роботи при скануючій мікрохвильовій мікроскопії PDF (Русский)
Ю.Е. Гордиенко, С.Ю. Ларкин, М.С.Е. Чхотуа 73-78
Круговий резонатор з діелектричною проникністю, що змінюється за часом довільним чином PDF (Русский)
Н.К. Сахненко 79-85
Параметри сигналу, що приймається на нижній частині траси бістатичних систем РАЗ PDF (Русский)
А.Ю. Панченко 86-91
Математична модель динамічної просторової модифікації томографічних даних PDF (Русский)
Ю.В. Книгавко 92-97
Структурні функції поля діелектричної проникності при статистично анізотропній тропосфері PDF (Русский)
О.Л. Шиляева, В.А. Петров 98-105
Кореляційна обробка сигналів системи температурного радіоакустичного зондування атмосфери PDF (Русский)
В.М. Карташов, С.И. Бабкин, Д.Н. Куля 106-109
Дослідження можливостей використання електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону довжини хвиль для дистанційного регулювання властивостей водних розчинів PDF (Русский)
П.П. Лошицкий, Д.Ю. Минзяк 110-115
Метод розподілу довжин хвиль в мережах DWDM з використанням мета-евристичного алгоритму BCO-RWA PDF (Русский)
Д.В. Агеев, А.А. Переверзев 116-124
Виявлення та вимірювання параметрів сигналів в паралельних системах обробки PDF (Русский)
А.И. Литвин-Попович 125-131
Моделювання хвильоводного турнікетного з’єднання з виходом на квадратному хвильоводі для антени радара некогерентного розсіяння PDF (Русский)
Я.Н. Чепурный, С.В. Черняев, И.Б. Скляров 132-136
Дослідження параметрів багатозондового підмикального пристрою для контроля електронних компонентів PDF (Русский)
И.Ш. Невлюдов, И.В. Жарикова 137-140
Вплив технологічних режимів операції ультразвукового зварювання на надійність монтажних з'єднань PDF (Русский)
А.В. Пономарева, В.В. Невлюдова 141-146
Резонансні властивості металодіелектричної пластини у хвилеводі PDF (Русский)
С.А. Арсеничев, Д.А. Полетаев, Н.И. Слипченко, В.В. Старостенко, Е.П. Таран, А.А. Шадрин 147-151
Оптимізація каналу зв’язку системи MIMO PDF (Русский)
А.А. Кузнецов, А.И. Цопа 152-156
Модифікація методу Ньютона стосовно вирішення коордінатно-трассових завдань пасивними автоматичними комплексами супроводу повітряних цілей PDF (Русский)
В.Н. Ткаченко, В.В. Коротков, Р.Л. Пантеев 157-161
Підвищення точності визначення координат ІРІ пасивними системами за допомогою вимірювання періоду обертання АФС РЛС PDF (Русский)
В.Н. Ткаченко, В.В. Коротков, Е.К. Поздняков 162-169
Дослідження безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з подвійним кореляційним обробленням PDF
В.В. Ципоренко 170-177
Про взаємодію сигналу модифікованої ФМ з частотно-виборчими пристроями PDF (Русский)
О.В. Рязанцев, М.В. Кулик, А.М. Съянов 178-182
Дослідження статистики просторово-часових сигналів в оптико-електронних системах PDF (Русский)
Т.А.Стрелкова Стрелкова, Ю.И. Созонов, Ю.А. Яновский 183-186
Аналіз алгоритму планування радіомережі на основі технології LTE PDF (Русский)
Л.А. Токарь 187-191
Використання граничного сканування при тестопридатном проектуванні цифрових пристроїв PDF (Русский)
А.Б. Биньковская, В.Г. Котух, М.А. Мирошник, С.Н. Селевко 192-201
Інформаційно-диспетчерська система автотранспортного підприємства CarTrace на основі GPS-технологій PDF (Русский)
В.С. Есилевский, В.И. Губочкин 202-207
Врахування канальних похибок пасивної системи синхронізації часу і частоти при використанні сигналів геостаціонарних ШСЗ PDF (Русский)
Ю.А. Коваль, А.А. Костыря, С.Ю. Приймак, С.А. Плехно, Х.Х. Асаад 208-214