№ 192 (2018)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Кореляційна обробка сигналу некогерентного розсіяння за допомогою багатоканального пристрою PDF (Русский)
Л.Я. Емельянов, В.А. Пуляев, Е.В. Рогожкин 5-9
Просторова інтеграція навігаційних даних як ефективний метод поліпшення якості інформаційної підтримки служб регулювання руху суден PDF
О.І. Кравченко, К.О. Щербина, Є.П. Мсаллам, М.А. Вонсович 10-20
Забезпечення стійкості радіолокаційного поля при побудові системи гідрометеорологічного моніторинга PDF (Русский)
Б.В. Перелыгин 21-27
Інтелектуальний аналіз радіолокаційних даних на основі нечітких перетворень PDF (Русский)
С.В. Солонская, В.В. Жирнов 28-33
Умовна імовірність ураження зенітного ракетного комплексу протирадіолокаційною ракетою PDF
В.Є. Кудряшов, М.І. Рожков, А.Ю. Ткаченко, Ю.П. Червоняк 34-40
Експериментальна оцінка ефективності застосування розподіленого акустичного випромінювача у системі радіоакустичного зондування атмосфери PDF (Русский)
В.М. Карташов, С.И. Бабкин, Е.Г. Толстых 41-45
Акустичний метод вимірювання турбулентного стану атмосферного прикордонного шару
Г.І. Сидоров, С.О. Шейко, С.В. Шаповалов, А.С. Полонська, А.І. Дмитренко 46-50
Експериментальні дослідження характеристик випромінювача лидара на основі лазера на барвнику з ламповим накачуванням PDF (Русский)
А.А. Зарудный 51-55
Енергетичні характеристикипередавача лідару, побудованого за схемою генератор-підсилювач PDF (Русский)
А.А. Зарудный, А.И. Цопа 56-60
Дворівневий метод маршрутизації з балансуванням пріоритетного розподілу канального ресурсу у програмно-конфігурованій телекомунікаційній мережі PDF
О.В. Лемешко, О.С. Невзорова 61-70
Дворівневий метод ієрархічно-координаційної QoS-маршрутизації на основі резервування ресурсів PDF (Русский)
А.С. Еременко 71-83
Особливості побудови опорної мережі на основі технології Long Term Evolution PDF (Русский)
Л.А. Токарь, Д.И. Токарь 84-88
О можливості створення гібридної метеорної системи зв'язку
И.Е. Антипов, Д.Р. Найденова, А.И. Шкарлет 89-93
Перетворення імпульсу ейрі на часовому стрибку діелектричної проникності середовища PDF (Русский)
А.Г. Нерух, О.В. Курыжева 94-101
Фізико-математичні основи вимірювань в нелінійних динамічних системах PDF (Русский)
Ю.П. Мачехин, Ю.С. Курской, А.С. Гнатенко 102-105
Електрохемілюмінесцентна платформа для твердофазного визначення слідових концентрацій поліциклічних ароматичних вуглеводнів PDF
Г.Б. Халед, А.В. Кукоба, О.М. Білаш, Ю.Т. Жолудов, Д.В. Сніжко, К.М. Музика 106-112
Структура різко асиметричного p-n-переходу з урахуванням заряду рухомих носіїв PDF (Русский)
А.Б. Галат, А.Л. Донченко 113-118
Оптимізація теплового режиму безперервних CO2- лазерів з дифузійним охолодженням PDF (Русский)
А.В. Васянович, А.С. Гнатенко, Д.В. Пустыльников 119-125
Чисельний аналіз характеристик широкосмугової планарної диск-щілинна антена PDF (Русский)
Т.А. Цалиев, С.В. Сидень 126-132
Властивості резонансних кіл радіоелектроніки PDF (Русский)
П.Ф. Лебедев, И.А. Милютченко 133-139
Модель загроз безпеки у бездротових системах зв’язку міліметрового діапазону хвиль PDF (Русский)
Д.С. Сальников, А.И. Цопа 140-148
Оцінка ефективності протидії засобам фотографічної розвідки та відеозйомки методом інфрачервоного засвічення PDF
В.Д. Кукуш, А.М. Олейніков, Н.О. Діброва 149-156
Інформаційні ресурси: аналіз категорії та класифікація PDF
І.О. Милютченко, Б.В. Онопко 157-161