№ 194 (2018)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Феноменологічний опис когерентних радіолокаційних зображень на основі понять міри множини і стохастичного інтегралу PDF
В.К. Волосюк, С.С. Жила, Д.В. Колесніков 5-11
Раціональний розподіл енергії зондувального випромінювання в просторі спостереження системи гідрометеорологічного моніторинга PDF (Русский)
Б.В. Перелыгин 12-18
Визначення середнього вздовж променя показника заломлення повітря на основі ефекту ширення ліній поглинення молекул повітря PDF (Русский)
О.А. Ремаева, К.А. Соколинский 19-22
Дослідження можливості підвищення точності вимірювань концентрації частинок вибухових речовин методами дистанційного зондування PDF
В.А. Романюк, С.О. Стародубцев, С.В. Шаповалов 23-28
Принципи моделювання вимірювань в оптичних нелінійних динамічних системах PDF (Русский)
Ю.П. Мачехин, Ю.С. Курской, А.С. Гнатенко 29-33
Шляхи модернізації оптико-електронних засобів розвідки та прицілювання ОВТ PDF
В.В. Кондрат, О.І. Костенко, В.В. Куценко 34-37
Верифікація шестикутної комунікаційної ґратки нескінченними сітями Петрі PDF (Русский)
Т.Р. Шмелёва 38-45
Стеганоаналітичний метод для виявлення прихованого каналу зв'язку з малою пропускною спроможністю PDF (English)
I.I. Bobok 46-51
Аналіз просторової структури метеорних потоків та асоціацій каталогу ХНУРЕ PDF (Русский)
Д.Г. Сахно, Е.А. Иванова, Д.Ю. Горелов 52-65
Аналіз системи пригнічення потужної вузькополосної перешкоди в радіометричному приймачі PDF
Т.Д. Гуцол, О.Д. Черенков, В.В. Семенець 66-72
Обробка сигналів в інтелектуальних системах контролю малопомітних і малорухливих повітряних об'єктів PDF (Русский)
С.В. Солонская, В.В. Жирнов 73-78
Адаптивний метод з шумо- та сигнально-залежним перемиканням фільтрів для пригнічення нестаціонарного шуму в сигналі електрокардіограми в реальному часі PDF (Русский)
Н.О. Тулякова, А.Н. Трофимчук, А.Е. Стрижак 79-96
Особливості перехідних процесів в срібному нанопроводі з оптично динамічною оболонкою PDF (Русский)
Н.П. Стогний, Н.П. Климова, Н.С. Бутенко 97-103
Електродинамічний сенсор визначення стану води у біологічних об’єктах PDF (Русский)
Чан Лю, И.Н. Бондаренко, А.Ю. Панченко, Н.И. Слипченко 104-111
Фотогальванічний ефект при оптичних переходах для ультра-квантової межі між спіновими зонами рівнів Ландау PDF (Русский)
Н.Н. Чернышов, Н.И. Слипченко, А.В. Белоусов, М.А.Ф. Алкхавалдех 112-118
Автогенераторний стежачий фшльтр з нелінійним зворотнім зв'язком PDF (Русский)
А.Д. Меняйло, В.В. Рапин 119-126
Побудова систем частотної імпедансометрії біотканин з використанням платформ “Arduino” PDF (Русский)
А.И. Бых, Ю.И. Козин, В.И. Леонидов, А.В. Кравцов, Р.А. Бобнев 127-132
Автоматизований комплекс для градуювання терморезисторів та вимірювання їх параметрів PDF (Русский)
А.Н. Андреев, О.Н. Андреева, А.Г. Лазаренко 133-137
Дослідження впливу магнітного поля та ультразвуку на біосистеми PDF (Русский)
И.С. Бондаренко, О.Н. Богдан 138-146
Застосування нейромережевих технологій в системі контролю технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах PDF (Русский)
Ю.Н. Шмелев, С.И. Владов, А.Ф. Крышан, С.Д. Гвоздик 147-154
Особливості формування інформаційних сигналів резонансних вимірювальних перетворювачів з апертурними та зондовими чутливими елементами PDF (Русский)
И.Н. Бондаренко, Ю.С. Васильев 155-160
К 70-летию Владимира Михайловича Шокало PDF (Русский)
РТ Редколлегия 161-162