№ 197 (2019)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Багатофункціональний сканувальний радіометр Kа-діапазону з адитивно-шумовим пілот-сигналом PDF (Русский)
О.А. Войтович, А.М. Линкова, А.А. Могила, В.П. Мальцев, Г.А. Руднев, Г.И. Хлопов, О.П. Грибский, С.В. Маковенко, С.Б. Мальцев, С.В. Миронюк, В.Д. Павленко 5-15
Обгрунтування процедур огляду простору спостереження при системному підході до побудови радіолокаційної системи моніторингу атмосфери PDF (Русский)
Б.В. Перелыгин, Г.А. Боровская, А.В. Глушков 16-30
Модель безпечної маршрутизації на основі визначення максимальної кількості шляхів, що не перетинаються, для мінімізації ймовірності компрометації конфіденційних повідомлень PDF (Русский)
А.В. Лемешко, А.С. Еременко, А.В. Персиков, Б. Слейман 31-37
Дифракція Н-поляризованої хвилі на плоскій графеновій решітці типу жалюзі PDF (Русский)
М.Е. Калиберда, Л.Н. Литвиненко, С.А. Погарский 38-42
Дифракція Н-поляризованих фотонів на нескінченній ґратці металевих стрічок PDF (Русский)
А.В. Безуглий, О.М. Петченко 43-49
Синтез компактного фільтра нижніх частот на гантелеподібних щілинних резонаторах PDF (Русский)
В.Ф. Комаров, Ю.В. Рассохина, В.Г. Крыжановский 50-55
Спектральні моделі НВЧ-приладів з поздовжньою взаємодією PDF (Русский)
А.В. Грицунов, И.Н. Бондаренко, А.В. Бородин, М.А. Копоть, Л.И. Свидерская 56-63
Результати комп'ютерного моделювання тестових сигнальних моделей пасивних завад при аналого-цифровому перетворенні PDF (Русский)
И.В. Барышев, К.А. Щербина, Е.П. Мсаллам, К.Н. Нежальская, М.А. Вонсович, О.С. Инкарбаева 64-71
Оцінка частоти сигналу при адаптивному придушенні перешкод в системах акустичного зондування атмосфери PDF (Русский)
В.М. Карташов, В.А. Тихонов, В.В. Воронин, А.А. Супрун 72-77
Дослідження статистичних властивостей клавіатурного почерку для вирішення задач аутентифікації користувачів комп’ютерних мереж PDF (Русский)
Д.Ю. Горелов, В.О. Алексеев, В.М. Бублик, Д.В. Маслий 78-85
Теоретична модель вимірювання параметрів лазерного випромінювання PDF (Русский)
Ю.С. Курской 86-92
Особливості амплітудно-часової структури завад у системах акустичного зондування атмосфери PDF (Русский)
В.В. Семенец, В.И. Леонидов 93-99
Використання ефекту стохастичного резонансу для аналізу спектрів акустичного випромінювання малих безпілотніих літальних апаратів PDF (Русский)
В.М. Карташов, О.И. Харченко, В.И. Чумаков 100-106
Визначення параметрів прямокутного хвилеводу для передачі електромагнітної енергії в призматичний резонатор з вовною PDF (Русский)
О.Г. Аврунин, В.В. Семенец, Н.Г. Косулина, В.С. Попрядухин, С.В. Кускова 107-116
Методика калібрування радіометричного приймача для дистанційного діагностування захворювань тварин PDF (Русский)
В.В. Семенец, О.Г. Аврунин, Н.Г. Косулина, Т.Д. Гуцол, Г.А. Ляшенко 117-122
Нові підходи до створення високоефективних приймачів випромінювання для концентраторних сонячних модулів PDF (Русский)
В.Н. Борщев, А.М. Листратенко, М.А. Проценко, И.Т. Тымчук, А.В. Кравченко, Н.И. Слипченко 123-136