№ 193 (2018)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Загальні положення та аналіз алгоритму направленого шифрування NTRU Prime IIT Ukraine PDF (English)
I.D. Gorbenko, O.G. Kachko, M.V. Yesina 5-16
Математична структура потокового шифру Струмок PDF
О.О. Кузнецов, І.Д. Горбенко, Ю.І. Горбенко, А.М. Олексійчук, В.А. Тимченко 17-27
Алгоритми оцінювання стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів над кільцями лишків відносно кореляційних атак PDF
А.М. Олексійчук, С.М. Ігнатенко 28-34
Аналіз атак спеціального типу щодо NTRU-подібного алгоритму PDF
О.Г. Качко, Ю.І. Горбенко, О.С. Акользіна 35-40
Первинний аналіз та дослідження кодових схем електронного цифрового підпису та направленого шифрування з NIST PQC PDF
А.С. Кіян, М.С. Луценко, О.О. Кузнецов 41-52
Аналіз та порівняльні дослідження кодових схем інкапсуляції ключів, що представлені на конкурсі NIST PQC PDF (Русский)
М.С. Луценко, А.С. Киян, Т.Ю. Кузнецова, А.А. Кузнецов 53-66
Дослідження регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками в якості комбінуючих та фільтруючих функцій PDF
М.О. Полуяненко, О.В. Потій 67-74
Аналіз складності реалізації криптосистеми на групі Судзукі PDF
Г.З. Халімов, Є.В. Котух, Ю.О. Сергійчук, О.С. Марухненко 75-81
Принципи побудови децентралізованої інфраструктури відкритих ключів PDF (Русский)
Е.В. Исирова, А.В. Потий, В.В. Семенец 82-93
Дослідження кросплатформних реалізацій потокових симетричних шифрів PDF
О.О. Кузнецов, В.О. Фроленко, Є.С. Єрьомін, Д.В. Іваненко 94-106
Імовірнісна модель дактилоскопічних образів комп'ютерної біометричної автентифікації PDF (Русский)
В.Н. Шлокин, С.Г. Рассомахин 107-117
Метод вимірювання квантового фазового шуму та ширини лінії робочого переходу радіооптичної системи генератора випадкових чисел PDF
О.П. Нарєжній, В.В. Семенець, Т.О. Гріненко 118-132
Інваріантна до предметних областей схема бази даних і її відмінні особливості PDF (Русский)
В.И. Есин 133-142
Приклади визначення рангу числа, наданого в непозиційній системі числення залишкових класів PDF (Русский)
В.А. Краснобаев, А.А. Замула, А.С. Янко 143-151
Технології формування OFDM сигналів в сучасних інформаційно-комунікаційних системах PDF
О.А. Замула 152-158
Доцільний розподіл витрат на впровадження заходів захисту від технічних засобів розвідки PDF
В.І. Заболотний, А.В. Єрмолович 159-163
Особливості моделювання параметрів відеоімпульсу для дослідження спектрів побічних електромагнітних випромінювань PDF
В.І. Заболотний, В.І. Перепадя 164-168
Приховування даних у структуру файлової системи сімейства FAT PDF
К.Ю. Шеханін, А.О. Колгатін, Є.Є. Деменко, О.О. Кузнецов 169-178
Особливості реалізації EDELIVERY в контексті електронних довірчих послуг. Досвід Євросоюзу PDF
Є.В. Брошеван, О.В. Потій 179-185
Реалізація механізму контроля цілісності програмного забезпечення у постквантовий період PDF (English)
O.V. Potii, А.S. Karpenko 186-191
Дослідження структури спектрів сигналів з лінійною частотною модуляцією PDF
І.Д. Горбенко, О.А. Замула 192-198