Інваріантна до предметних областей схема бази даних і її відмінні особливості

В.И. Есин

Анотація


Прагнення уникнути зайвих витрат, властивих традиційній методології створення реляційних баз даних, не тільки на етапах концептуального і логічного проектування, а й на етапі фізичного проектування, актуалізувало задачу розробки інваріантної до предметних областей схеми бази даних. Основними розробленими елементами даної схеми і такими, що відрізняються, є: склад, структура базових відношень; реалізації обмежень цілісності; засоби, що забезпечують безпеку БД.

Ключові слова


база даних; реляційна база даних; схема бази даних; модель даних з універсальним базисом відношень

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chaos Manifesto 2013: Think Big, Act Small online version. The Standish Group [Electronic resource]. Access mode : http://www.versionone.com/assets/img/files/ChaosManifesto2013.pdf.

Standish Group 2015 Chaos Report – Q&A with Jennifer Lynch [Electronic resource]. Access mode : https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015.

Connolly T. M. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. Sixth edition / Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. Harlow, Essex, England : Pearson Education Limited, 2015. 1329 p.

Security and noise immunity of telecommunication systems: new solutions to the codes and signals design problem. Collective monograph. Edited by Sergey G. Rassomakhin, Alexandr A. Kuznetsov. Minden, Nevada, USA : ASC Academic Publishing. 2017. 198 p., Chapter 8, Yesin V.I., Yesina M.V. Means for conceptual modeling of information system databases. P.160-196.

Есин В. И. Модель данных «объект-событие»: требования и синтез модели // Computer science and cyber security. International electronic scientific journal. 2017. Issue. 3 (7). P. 33-44. Access mode : http://periodicals.karazin.ua/cscs/article/view/10003/9527.

Есин В. И. Выразительные средства модели данных «объект-событие» / В. И. Есин // Радиотехника. 2017. Вып. 191. С. 99-112.

Есин В. И. Модель данных с универсальной фиксированной структурой / В. И. Есин // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем : матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 15-17 грудня 2014 р. Кіровоград : ФО-П Александрова М. В., 2014. С. 112-116.

Есин В. И. Универсальная модель данных и ее математические основы / В. И. Есин // Системи обробки інформації. 2011. № 2(92). С.21-24.

Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 8-е изд. ; пер. с англ. / К. Дейт. – Москва : Изд. дом "Вильямс", 2005. 1328 с.

Грофф Д. Р. SQL: полное руководство, 3-е изд. : Пер. с англ. / Грофф Д. Р., Вайнберг П. Н., Оппель Э. Дж. – Москва : ООО "И.Д. Вильямс", 2015. – 960 с.

Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных // Г. Гарсиа-Молина, Д. Д. Ульман, Д. Уидом. Москва : Изд. дом "Вильямс", 2003. 1088 с.

Фиайли К. SQL ; пер. с англ. / К. Фиайли. Москва : ДМК Пресс, 2003. – 456 с.

Есин В. И. Язык для универсальной модели данных / В. И. Есин, М. В. Есина // Системи обробки ін-формації. 2011. № 5(95). С.193-197.

Есин В. И. Интерпретатор языка для универсальной модели данных / В. И. Есин, М. В. Есина // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2011. № 2(6). С. 140-143.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.