№ 195 (2018)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Методи побудування загальних параметрів та ключів для NTRU PRIME UKRAINE 5 – 7 рівнів стійкості. Product form PDF (English)
I.D. Gorbenko, O.G. Kachko, Yu. I. Gorbenko, I.V. Stelnik, S.O. Kandy, M.V. Yesina 5-16
Обчислення загальних параметрів для NTRU PRIME UKRAINE 6 – 7 рівнів стійкості PDF (English)
I.D. Gorbenko, A.N. Alekseychuk, O.G. Kachko, M.V. Yesina, V.A. Bobukh, S.O. Kandy, V.A. Ponomar 17-26
Криптоаналіз геш-функції Купина при використанні у схемах підпису Меркла PDF (English)
O. Kachko, D. Televnyi 27-31
NIST PQC: Кодові криптосистеми PDF (English)
А.А. Kuznetsov, Yu.I. Gorbenko, М.S. Lutsenko, D.I. Prokopovych-Tkachenko, M.V. Pastukhov 32-40
Елiптичнi кривi Eдвардса. Порівняння криптографічних бібліотек PDF
О.А. Мельникова, О.В. Джурик, А.О. Маслєннікова 41-45
Порівняльний аналіз пост квантових стандартів електронного підпису на основі мульти-варіативних квадратичних перетворень PDF
І.Д. Горбенко, І.С. Кудряшов, В.В. Онопрієнко 46-60
Порівняльні дослідження та аналіз ефективності гібридної кодової криптосистеми PDF
О.О. Кузнецов, Ю.І. Горбенко, А.С. Кіян, А.О. Уварова, Т.Ю. Кузнецова 61-69
Аналіз і дослідження властивостей алгеброгеометричних кодів PDF (Русский)
А.А. Кузнецов, Е.П. Колованова, Д.И. Прокопович-Ткаченко, Т.Ю. Кузнецова 70-88
Сутність та особливості реалізації методу Гровера на класичному комп’ютері для симет-ричного криптоаналізу PDF
Ю.І. Горбенко, Є.Ю. Каптьол 89-100
Комбінуючі та фільтруючі функції на основі регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками PDF (Русский)
А.А. Кузнецов, А.В. Потий, Н.А. Полуяненко, С.Г. Вдовенко 101-112
Оцінка стійкості симетричного блокового шифру «Кипарис» до диференційного криптоа-налізу PDF
М.Ю. Родінко 113-124
Нелінійні функції ускладнення для потокових симетричних шифрів PDF (Русский)
А.А. Кузнецов, А.В. Потий, Н.А. Полуяненко, И.В. Стельник 125-137
Засоби моделювання та аналізу ризиків в середовищі хмарних обчислень PDF
І.Ф. Аулов, К.Є. Лисицкий 138-143
Дослідження k-вимірності булевої функції шифру LILI-128 PDF
С.М. Конюшок 144-149
Евристичні методи градієнтного пошуку криптографічних булевих функцій PDF (Русский)
А.А. Кузнецов, И.В. Московченко, Д.И. Прокопович-Ткаченко, Т.Ю. Кузнецова 150-164
Стеганоаналіз цифрових зображень в умовах різного ступеню наповненості контентів PDF (Русский)
А.В. Ахмаметьева, Мпуту Кристофер Бвабва 165-173
Порівняльний аналіз алгоритмів консенсусу для технології розподілених реєстрів PDF
Д.Г. Біліченко, К.Ю. Вітюк, Р.В. Олійников 174-183
Метод розробки баз даних, що легко адаптуються до змін в предметній області PDF (Русский)
В.И. Есин, В.В. Вилигура 184-192
3D стеганографічне приховування інформації PDF
О.О. Кузнецов, О.О. Стефанович, Д.І. Прокопович-Ткаченко, К.О. Кузнецова 193-202
Децентралізовані протоколи консенсусу: можливості та рекомендації щодо використання PDF
К.В. Ісірова, О.В. Потій 203-208
Дослідження ефективності виявлення і розпізнавання малорозмірних безпілотних літальних апаратів по їх акустичному випромінюванню PDF (Русский)
В.Н. Олейников, О.В. Зубков, В.М. Карташов, И.В. Корытцев, С.И. Бабкин, С.А. Шейко 209-217
Метод оцінки зрілості системи управління безпекою при організації повітряного руху PDF
І.Д. Горбенко, О.А. Замула, С.Г. Вдовенко, В.І Черниш 218-223
Нечіткий екстрактор на перешкодостійких кодах для біометричної криптографії PDF (Русский)
А.А. Кузнецов, Р.В. Сергиенко, А.А. Уварова 224-234
Особливості виявлення та розпізнавання малих безпілотних літальних апаратів PDF (Русский)
В.М. Карташов, В.Н. Олейников, С.А. Шейко, С.И. Бабкин, И.В. Корытцев, О.В. Зубков 235-243