№ 191 (2017)

Радіотехніка

Зміст

Статті

Оптимізація алгоритму направленого шифрування NTRU Prime PDF (English)
O.G. Kachko, Yu.I. Gorbenko, M.V. Esina, O.S. Akolzina 5-10
Аналіз алгоритму направленого шифрування NTRU PRIME IIT UKRAINE з урахуванням відомих атак PDF
І.Д. Горбенко, О.Г. Качко, М.В. Єсіна 11-23
Удосконалений механізм одноразових ключів для постквантового періоду на основі геш-функцій PDF
Ю.І. Горбенко, К.В. Ісірова 24-39
Оцінка пропускної здатності платформи Ethereum на основі математичної моделі смарт-контракту PDF (Русский)
Н.Е. Иванов, Р.В. Олейников 40-46
Методи пошуку диференційних характеристик циклової функції симетричного блокового шифру «Кипарис» PDF
М.Ю. Родінко, Р.В. Олійников 47-51
Порівняльні дослідження алгоритмів потокового криптографічного перетворення PDF
О.О. Кузнецов, Д.В. Іваненко, М.С. Луценко, В.А. Тимченко, О.М. Мелкозерова, М.О. Осадчук 52-75
Аналітична оцінка значень максимальних бокових пелюсток функцій кореляції складних нелінійних дискретних сигналів PDF (Русский)
И.Д. Горбенко, А.А. Замула 76-87
Суперсінгулярні повні криві Едвардса над простим полем PDF (Русский)
А.В. Бессалов, О.В. Цыганкова 88-98
Виразні засоби моделі даних «об'єкт-подія» PDF (Русский)
В.И. Есин 99-112
Огляд проблем безпеки та проектування захищених електронних систем PDF (Русский)
В.А Горбачев, К.Б. Абдулрахман 113-119
Аналіз предметної області ідентифікації та автентифікації PDF
Д.В. Мялковский, З.А. Орєшко, А.В. Потій 120-127
Методи визначення лишків чисел в комплексній числовій області PDF (Русский)
В.А. Краснобаев, А.А. Замула, В.Н. Шлокин 128-142
Оптимальний алгоритм оцінки радіояскравості у просторово-розподілених радіомет-ричних системах PDF (Русский)
В.К. Волосюк, C.C. Жила, В.В. Павликов, А.Д. Абрамов, В.Г. Яковлев 143-149
Аналіз по показниках якості роботи схем вузькосмугової фільтрації безперервного допплерівського сигналу PDF (Русский)
И.В. Барышев, К.А. Щербина, Е.П. Мсаллам, М.А. Вонсович, А.В. Одокиенко 150-157
Рознесена двохпозиційна радіометрична система картографувания об’єктів PDF
В.Є. Кудряшов, С.М. Тамаш, Д.С. Шмаков 158-166
Дослідження методів виявлення невідомих сигналів PDF (Русский)
В.М. Безрук, С.А. Иваненко 167-172
Побудова суцільного радіолокаційного поля системи гідрометеорологічного моніторинга на основі геометричного підхода PDF (Русский)
Б.В. Перелыгин, А.М. Лужбин 173-180
Інформаційні характеристики звукового випромінювання малих безпілотних літальних апаратів PDF (Русский)
В.М. Карташов, В.Н. Олейников, С.А. Шейко, С.И. Бабкин, И.В. Корытцев, О.В. Зубков, М.А. Анохин 181-187
Адаптивний алгоритм перерозподілу мережевих ресурсів в мережах з підтримкою тех-нології NFV PDF (Русский)
Хассан Мохамед Мухи-Алдин, Е.Б. Ткачева 188-194
Частотний перетворювач концентрації газу на основі транзисторних структур з від’ємним опором PDF (English)
A.V. Osadchuk, V.S. Osadchuk, I.A. Osadchuk, O.O. Seletska 195-202
Особливості проведення акустичного моделювання як завершального етапу акустичної експертизи приміщень зали для глядачів на прикладі драматичного театру на 500 місць PDF (Русский)
В.В. Усик, И.Г. Мягкий 203-211
Реферати PDF
  212-225