Радіотехніка

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка” заснований і видається з 1965 року.

Засновник – Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, нині Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12098-969ПР від 14 грудня 2006 року.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних і технічних наук.

Індекс в Каталозі передплатних видань України – 08391.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Основні напрямки, згідно яких редколегія збірника публікує статті:

 • радіофізика,
 • фізична електроніка,
 • оптика,
 • лазерна фізика,
 • фізика приладів, елементів і систем,
 • телекомунікаційні системи і мережі,
 • радіолокація і радіонавігація,
 • радіотехнічні та телевізійні системи,
 • радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій,
 • антени та пристрої мікрохвильової техніки,
 • системи захисту інформації,
 • технологія устаткування та виробництво електронної техніки.

Згідно з реєстраційним свідоцтвом у збірнику публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Всі статті, що надходять до редколегії, підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню.

Склад редакційної колегії:

Склад міжнародної редакційної колегії:

 • A.G. Karabanov, USA
 • S.E. Sandström, Sveden
 • Chichkov, Germany