Комплексне вирішення проблеми електромагнітної сумісності сучасних інформаційно-комунікаційних систем

Автор(и)

  • І.Д. Горбенко
  • О.А. Замула
  • Хо Чі Лик

DOI:

https://doi.org/10.30837/rt.2020.3.202.11

Ключові слова:

електромагнітна сумісність, функція кореляції, дискретні послідовності, синтез систем сигналів, шумоподібний сигнал, оцінка параметрів сигналу, завадостійкість прийому сигналів, криптографічний сигнал, база сигналу, спектр частот.

Анотація

Проаналізовано проблематику електромагнітної сумісності (ЕМС) інформаційно-комунікаційних систем (ІКС), розрахованих на багато користувачів, що використовують в якості способу надання доступу безлічі абонентів до ресурсів системи кодове розділення, при якому кожен абонент займає всю частотну смугу і весь часовий інтервал. Показано, що проблема електромагнітної сумісності ІКС як можливість безконфліктного існування різних бездротових ІКС в умовах, коли кожна з цих систем має можливість приймати свої сигнали і сигнали інших систем, є однією з найбільш пріоритетних при проєктуванні і експлуатації таких систем. Показана можливість реалізації вимог ЕМС на основі застосування широкосмугових шумоподібних сигналів (ШСС) в якості сигналів синхронізації і сигналів – фізичних переносників даних в умовах різних впливів, що заважають, в тому числі: вузькосмугових, широкосмугових загороджувальних, внутрішньосистемних (імітаційних, ретрансльованих) та інших завад, що створюються сусідніми станціями. Така можливість забезпечується завдяки застосуванню сигналів з великим значенням частотно-часового добутку (бази сигналу) без збільшення тривалості сигналу і пікової потужності випромінювання. На основі використання критерію розрізнення сигналів – мінімуму середньоквадратичної відстані між сигналами (векторами), сформульовані вимоги до синтезу і вибору класів ШСС, що забезпечують виконання вимог ЕМС бездротових систем зв'язку, розрахованих на багато користувачів. В якості сигналів-переносників даних і сигналів синхронізації запропоновано новий клас складних нелінійних дискретних криптографічних сигналів. Показано, що використання таких сигналів внаслідок того, що вони мають поліпшені ансамблеві, кореляційні, структурні властивості, дозволить здійснити комплексне вирішення проблеми ЕМС сучасних ІКС.

Посилання

Ipatov, Valery P. Spread Spectrum and CDMA.Principles and Applications / Valery P. Ipatov. University of Turku, Finland and St. Petersburg Electrotechnical University ‘LETI’, Russia. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. 2005. 385 p.

Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. 1985. 384 с.

Sarvate D.V. Crosleration Properties of Pseudorandom and Related Sequences / D.V. Sarvate, M.V. Pursley // IEEE Trans. Commun, 1980. Vol. Com 68 P. 59–90.

Свердлик М. Б. Оптимальные дискретные сигналы. Москва : Радио и связь, 1975. 200 с.

Gorbenko I., Zamula A., Morozov V. Information and communication systems based on signal systems with improved properties building concept systems with improved properties building concept 2019 CEUR Workshop Proceedings.

Горбенко І.Д., Замула О.А., Хо Чі Лик Оптимізація пошуку дискретних складних сигналів з необхідними властивостями для застосування у сучасних інформаційно-комунікаційних системах // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : Зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, 2019. Вип. 19. 160 с.

Gorbenko I., Zamula A. Cryptographic signals: requirements, methods of synthesis, properties, application in telecommunication systems // Telecommunications and Radio Engineering Volume 76, 2017. Issue 12, pages 1079-1100. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i12.50.

Application Notes and Interpretation of the Scheme (AIS) 31. Functionality classes and evaluation methodology for physical random number generators. Certification body of the BSI in context of certification scheme. BSI, 2001.

Gorbenko I.D., Zamula A.A., Semenko Ye.A. Ensemble and correlation properties of cryptographic signals for telecommunication system and network applications // Telecommunications and Radio Engineering. Volume 75, 2016 Issue 2. pages 169-178.

I.D. Gorbenko, А. А. Zamula, Ho Tri Luk. Synthesis of derivatives of complex signals based on nonlinear discrete sequences with improved correlation properties // Радиотехника. 2019. Вып. 199. С. 110-120.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті