Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник "Радіотехніка" включено до переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних і технічних наук.

Спеціальності, згідно яких редколегія збірника публікує статті:

105 – Прикладна фізика та наноматеріали
125 – Кібербезпека
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 – Мікро- та наносистемна техніка
163 – Біомедична інженерія
171 – Електроніка
172 – Телекомунікації та радіотехніка
173 – Авіоніка

Згідно з реєстраційним свідоцтвом у збірнику публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Процес рецензування

Всі статті, що надходять до редколегії, підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню.

Періодичність публікації

Збірник видається чотири рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка” заснований і видається з 1965 року.

Засновник – Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, нині Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12098-969ПР від 14 грудня 2006 року.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних і технічних наук.

Індекс в Каталозі передплатних видань України – 08391.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

ISSN 0485-8972

Основні напрямки, згідно яких редколегія збірника публікує статті:

 • радіофізика,
 • фізична електроніка,
 • оптика,
 • лазерна фізика,
 • фізика приладів, елементів і систем,
 • телекомунікаційні системи і мережі,
 • радіолокація і радіонавігація,
 • радіотехнічні та телевізійні системи,
 • радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій,
 • антени та пристрої мікрохвильової техніки,
 • системи захисту інформації,
 • технологія устаткування та виробництво електронної техніки.

Згідно з реєстраційним свідоцтвом у збірнику публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Всі статті, що надходять до редколегії, підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню.

Частина статьей збірника перекладаються на англійську мову і публікуються згідно договору в журналі «TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING» ISSN 0040-2508, Begell House, Inc., США.

Журнал індексується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, у пошукових системах Google Scholar та ICI World of Journals.